Záruka vrácení peněz

  1. Pokud se nepodaří zrealizovat dodání zboží z důvodu chyby na straně kupujícího (např. při nákupu uvede chybné osobní údaje nebo údaje o místě doručení, a kvůli vrácení zásilky vzniknou dodatečné náklady a jiné nevýhody), vzniklé škody je povinen uhradit výlučně Kupující. Prodávající v tomto případě nenese žádnou odpovědnost.
  2. Kupující je na místě a v době převzetí zásilky povinen zkontrolovat z hlediska množství a kvality obsah zásilky a v případě splnění smluvních podmínek Prodávajícím podepsat kurýrovi potvrzení o doručení (protokol o převzetí). Správně vyplněné potvrzení o doručení (protokol o převzetí) až do dokázání opaku potvrzuje, že zásilka a její balení nebyly při převzetí poškozeny a byly v bezchybném stavu.
  3. Kupující je v případě zjištění doručení objednávky, která není kompletní (nedostatek) povinen Prodávajícímu tuto skutečnost bezodkladně oznámit prostřednictvím kontaktu, který je uveden na internetové stránce MANNA v nabídce kontakty. Za chybu Prodávajícího se považuje, pokud je obal výrobku poškozen a není k němu připojen zápis o poškození, který poškození dokumentuje nebo pokud zásilka neobsahuje zboží, které si Kupující zakoupil. Opožděné nahlášení chyby, nedoručení některého zboží (nedostatek) nebo poškození obalu zboží a škody, které souvisejí s převzetím poškozené zásilky (dodatečné náklady, jiné nevýhody) je povinen uhradit Kupující.
  4. Riziko poškození zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího tehdy, když Kupující převezme zásilku.
  5. V případě odstoupení od smlouvy hradí náklady za vrácení zboží Kupující. Kupující hradí také náklady za škody, které vzniknou při vrácení objednávky z důvodu nesprávného balení zboží.
  6. Prodávající je Kupujícímu povinen do 30 dnů vrátit cenu objednávky, kromě poplatku za doručení, ale zároveň může žádat náhradu škody, která vznikla nesprávným používáním zboží.
  7. Za nesprávné použití zboží se považuje např.: pokud Kupující používá výrobek i na části těla, které se v doporučení na internetových stránkách Správné použití neuvádějí nebo zakazují, nebo výrobek použije i přesto, že si je vědom možnosti vzniku alergické reakce související se složením výrobku.
  8. Kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy, pokud povaha zakoupeného výrobku neumožňuje doručit výrobek prodávajícímu. Smluvní strany považují za takový výrobek produkt, jehož konzistence, počet kusů, hmotnost, objem nebo jinak vyjádřené množství nedosahuje kvalitu nebo 30 (třicet)% původního množství. Výrobek se považuje za nevratitelný i v případě, pokud není možné identifikovat původ výrobku z důvodu poškození jeho konzistence nebo balení a také v případě, pokud se vrácení zboží realizuje později, než 30 dnů od nákupu.
  9. Kupující není oprávněn vrátit produkt/ produkty nebo žádat zpět uhrazenou částku v následujících případech: