Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti uživatele


1. Článek


Uživatel má právo na on-line služby poskytované na základě těchto smluvních podmínek a na přístup a používání služeb způsobem který určí společnost NUTURELLA s. r. o. Pro přístup ke službám, které vyžadují registraci, je uživatel povinen zadat uživatelské jméno a heslo.


2. Článek


Uživatel má právo na přístup a změnu svých údajů, které uvedl během registrace na webovou stránku www.mannamydlo.cz. Uživatel tyto svá práva může využít přes


3. Článek