Pravidla ochrany osobních údajů

Přečtěte si prosím pozorně Pravidla ochrany osobních údajů, abyste pochopili, jak zacházíme s vašimi osobními údaji a abyste se seznámili se svými právy v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Nuturella s.r.o. (IČO: 52953416, DIČ: 2121185286, IČDPH: SK2121185286, sídlo: Vodná 23/10 945 01 Komárno, dále jen: Zpracovatel), jako zpracovatel osobních údajů na základě Obecného nařízení o ochraně údajů 2016/679 Evropské unie [dále jen: Nařízení] poskytuje informace týkající se zpracování osobních údajů, které poskytuje v internetovém obchodu https://mannamydlo.cz/.

Údaje Zpracovatele
Název Zpracovatele: Nuturella s.r.o.
Sídlo zpracovatele: Vodná 23/10 945 01 Komárno.
Telefonní číslo Zpracovatele: +420-22-888-3038
E-mailová adresa : zakaznickyservis@mannamydlo.cz
Webová stránka: https://mannamydlo.cz 

Účel zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na účely provozování internetového obchodu na https://mannamydlo.cz, za účelem prodeje a propagace (marketingová činnost) produktů v našem internetovém obchodě. Zpracováváme také údaje registrovaných zaměstnanců tisku, za účelem udržení vztahů s médii.

Právní základ pro zpracování osobních údajů
Zpracování vašich osobních údajů realizuje ve smyslu následujících právních základů:

     a) Provozování internetového obchodu
[příjmení, křestní jméno, profilová fotografie, e-mailová adresa, heslo, vyloučení z nákupu, vyloučení z některých forem platby, věrnostní body, použití kuponů, příspěvky - komentáře, nákupy] – Článek č. 6. odstavec (1) písmeno a), tedy zpracování osobních údajů se zakládá na vámi daném souhlasu

     b)
Na realizaci kupních smluv týkajících se prodeje produktů nabízených v internetovém obchodu (fakturace, doručení) a s ním související údaje [příjmení, křestní jméno, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, finanční údaje týkající se nákupu, fakturační jméno a adresa] – Článek č. 6. odstavec (1) písmeno b), tedy zpracování osobních údajů je potřebné pro plnění s vámi uzavřené smlouvy

     c)
K marketingové činnosti (odesílání oznámení, informace o vyprodaných produktech, nabídky šité na míru, cílený marketing) a s ní související údaje [příjmení, křestní jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, oblíbená vůně, potvrzení oznámení, odhlášení z oznámení, pohlaví, narozeniny, jmeniny, typ vlasů, typ pokožky, oblíbené vůně, jestli má dítě méně než 10 let, počet dětí, zda je těhotná, zákaznický segment, zda je použivatel zákazník, uživatelská hodnota, zda bylo nainstalováno rozšíření prohlížeče, automatická skutečnost listových sérií, věrnostní body, předcházející nákupy, použití kuponů, žádost o zaslání SMS oznámení, oblíbený produkt, přidání produktu, přidání kuponu, košík, e-maily zaslané pro Mannu] - Článek č. 6. odstavec (1) písmeno a), tedy zpracování osobních údajů se zakládá na vámi daném souhlasu

     d) Údaje potřebné pro udržení kontaktu s médii

[příjmení, křestní jméno, zda je žurnalista, která média zastupuje, jeho pozice u daných médií] - Článek č. 6. odstavec (1) písmeno a), tedy zpracování osobních údajů se zakládá na vámi daném souhlasu

Kategorie zpracovaných osobních údajů a doba jejich uchovávání
Vaše osobní údaje uchováváme následující dobu:
  1. Údaje na provozování internetového obchodu - do odvolání vašeho souhlasu,
  2. Údaje na plnění kupních smluv týkající se prodeje produktů v internetovém obchodu - 5 let od naplnění smlouvy,
  3. Údaje týkající se marketinkové činnosti - do odvolání vašeho souhlasu,
  4. Údaje týkající se udržení styku s médii - do odvolání vašeho souhlasu.

Doba uchovávání záznamů, na kterých se nacházejí účetní záznamy, je 8 let.
Pokud je v případě probíhajícího úředního, soudního nebo jiného konání potřebné potvrdit dodržování zákonných požadavků, které se vztahují na nás, nebo je potřebné jejich předložení, vymáhání nebo ochrana v probíhajícím konání, zpracování osobních údajů může být nezbytné i po uplynutí výše uvedené lhůty.

Používání cookies
Pokud používáte internetovou stránku, v prohlížeči se nastaví soubor cookie („session cookie”) související s načtením stránky. Cookies mohou pomoci v tom, abyste se během surfování na internetu setkali s nabídkami, které se vám vysloveně líbí a abyste při prohledávání internetové stránky měli co nejlepší zážitek. Cookies můžete kdykoliv odstranit pomocí možnosti v prohlížeči “Odstranit soubory cookie”.

Adresáti osobních údajů, zpracovatelé údajů, přenos údajů
Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze pro naše vedoucí zaměstnance nebo zpracovatele údajů uvedené v této části (pouze v kruhu, který je potřebný na vykonávání jejich činnosti). Zpracovatelé údajů jsou zapojeni do následujících činností:


Zpracovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje adresátovi ze zahraničí nebo jiné mezinárodní organizaci.

Bezpečnost údajů
Servery uchovávající vaše osobní údaje jsou umístěny v chráněné serverové místnosti s bezpečnostním systémem, do které nemají neoprávněné osoby žádný přístup. Vzdálený přístup k serverům, které provozují internetový obchod, je možný pouze na speciálně šifrovaném kanálu, pouze osobám, které to potřebují na provozování serveru. Hesla uživatelů během registrace nejsou uložená v textové formě, ty jsou dostupná pouze v šifrované formě, v takzvaném hash otisku“.

Práva dotčených osob
Přístupová práva k tomu, abyste od nás dostali odezvu ohledně toho, zda zpracování vašich osobních údajů probíhá, v jaké fázi zpracování jsou, máte právo na to, abyste získali přístup k informacím o vašich osobních údajích a údajích v souvislosti se zpracováním osobních údajů - definovaných v nařízení čl. 15.

Právo na doplnění údajů
Máte právo na to, abychom na vaše přání bezodkladně opravili vaše nesprávné osobní údaje. Vzhledem na cíl zpracování osobních údajů můžete požádat o doplnění vašich chybějících osobních údajů.

Právo na odstranění údajů
Máte právo na to, abychom na vaši žádost bez zbytečného odkladu odstranili vaše osobní údaje, hlavně pokud přetrvávají podmínky ve smyslu Nařízení čl. 17., a proto obzvláště, pokud už vaše osobní údaje nejsou potřebné k účelu, ke kterému byly přijaty nebo jsme s nimi disponovali jinak, nebo pokud odvoláte svůj souhlas na zpracování osobních údajů, proto se na ně nevztahuje právní základ.
Právo na odstranění osobních údajů nemůžete uplatnit, pokud jsou potřebné na předložení, uplatnění nebo ochranu právních nároků.

Právo na omezení
Máte právo k tomu, abychom na vaši žádost omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud trvají podmínky ve smyslu Nařízení čl. 18, obzvláště v případě, pokud zpochybňujete přesnost vašich osobních údajů; nebo je zpracování osobních údajů protiprávní a nesouhlasíte s odstraněním osobních údajů; nebo namítáte vůči zpracování osobních údajů.

Právo na ukládání údajů
Máte právo na to, aby se osobní údaje vztahující na vaši osobu, které jste nám poskytli, získali v tagované, široce používané, strojově čitelné formě, také máte právo na to, abyste tyto údaje poskytli dalšímu Zpracovateli osobních údajů bez toho, abychom vám v tom bránili. Podmínkou je, že zpracování osobních údajů je založeno na vašem souhlasu a probíhá v automatizované formě.

Právo na odvolání souhlasu
Máte právo na to, abyste svůj souhlas na zpracování osobních údajů kdykoliv odvolali. Odvolání souhlasu nemá vliv na legalitu souhlasu před jeho odvoláním.

Stížnost, soudní opravný prostředek
V České republice je úřadem pro dohled nad ochranou osobních údajů: Úřad na ochranu osobních údajů České republiky (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz).
Máte právo na to, abyste dozornému orgánu podali stížnost, pokud podle vašeho názoru zpracování vašich osobních údajů porušuje Nařízení. Ve smyslu rozhodnutí dozorného orgánu máte nárok na soudní opravný prostředek.

V případě, pokud máte pocit, že zpracování vašich osobních údajů probíhá v rozporu s Nařízením, a tím jsme nařízení porušili, uplatněním svých práv ve smyslu tohoto nařízení se můžete obrátit na soudy České republiky.
V České republice rozhodují o sporech ohledně zpracování osobních údajů soudy České republiky. V soudním procesu proti naší společnosti je kompetentní Okresní soud Komárno.

Zdroj osobních údajů
Vaše osobní údaje nám poskytujete vy během používání internetového obchodu. Pokud nám poskytnete údaje třetí osoby během používání e-shopu, jste povinní poskytnout právní základ pro komunikaci a to i za účelem získání souhlasu dotčené osoby. Pokud nebudou pochybnosti, budeme předpokládat, že tento souhlas máte, ale bez ohledu na to máme podle okolností právo vás požádat o náležitý důkaz a zacházet s poskytnutými osobními údaji v souladu s pravidly zpracování údajů v souvislosti s objednaným produktem.